סטנדרטים וקטגוריות

קטגוריות הן הדבר שבעזרתו אנחנו חושבים.

הנטייה לסווג היא אנושית, טבעית. סיווג ולפעמים סטנדרטיזציה מסחרים.

הסטנדרטים והסיווגים הם הרבה פעמים שקופים, בלתי נראים.

סטנדרט = תקינה.

המערך הופך להיות נראה כאשר משהו נשבר, יש דחיה של חלק מהקטגוריות והסטנדרטים.

בדרך כלל אנחנו (האדם ברחוב) לא יודעים מהו תהליך יצירת הסיווגים והסטנדרטים, וגם לא יודעים את ההשפעה שלהם. החוקרים כן יודעים שכאשר מערכת של סיווגים מתקבלת, היא איננה שנויה במחלוקת וגם היא בלתי נמנעת. ב-STS חוקרים את התהליך.

אתנרופולוגים זיהו את חשיבות הסיווגים ליצירת סדר חברתי ומורלי. אבל עשו זאת לגבי סיווגים של "אחרים". השתמשו בזה כדי להגדיר טמא וכשר, טוב ורע וכד'. למשל מרי דאגלס: נא לעומת מבושל – שימש כלי להבנת תרבויות פרימיטיביות.

כלכלים בחנו חדירה של מוצרים חדשים לשוק לפי קטגוריות אבל לא בחנו את היווצרות הקטגוריות.

הסטורים – השתמשו בסיווגים לצורך חלק הטבע – סיווג המינים והזנים. וגם עסקו במערכת הקטגוריות הרפואיות שהתפתחה במאה ה-19.

סוציולוגים – דורקהיים – דיבר על הצורות האלמנטריות של החיים הדתיים – מנסה לאבחן את הקטגוריות הבסיסיות שבעזרתן אנחנו חושבים ופועלים.

תנועות חברתיות – בחנו את הקטגוריות וניסו לערער אותן.

DSM של מחלות נפש – הכילה הומוסקסואליות והיא דוגמא לקטגוריה שעברה מו"מ. היא מדירה ומתייגת את הקבוצה שהיא מאבחנת. לכן היה חשוב לגייז להוציא את הקטגוריה הזו. שינו את התפיסה שזה משהו שנולדים איתו ולא מחלה. זו תפיסה פוליטית. עברה דה-מדיקליזציה.

הקטגוריות יוצרות סדר מסוג מסויים.

קטגוריות הן ארטיפקטים – משהו שבני אדם יצרו, בהקשר פוליטי חברתי תרבותי מסויים. מעט מחקרים עסקו בליבת היצירה של הקטגוריות.

הספר רוצה לבחון מספר אספקטים של סיווגים:

איזה עבודה עושות קטגוריות וסטנדרטים? זו שאלה קלסית של לי סטאר. מה זה עושה מעבר לפונקציה הבסיסית שלו

מי עושה את העבודה הזו של ייצור המוצר שעומד בתקן? עבודה רבה מושקעת כדי שדברים יעבדו כבמטה קסם. העבודה הזו כמעט ולא מתוארת בספרות התיאורטית. הפועלים שבונים את המוצר. העבודה הזו היא בלתי נראית והיא אנדר פייד. את מי אנחנו לא רואים? מי לא מיוצג במחקר שלנו?

מה קורה במקרים שהסטנדרטיים לא מתאימים? מה קורה לשמאליים, לצמחונים במקדונלד וכו'.

איך יגדירו קלסיפיקציה = סיווג – עמ' 10

קלסיפיקציה היא סגמנטציה זמנית ומרחבית של העולם. מערכת של קופסאות שלתוכן נכנסים דברים ובאופן הזה נעשית עבודה ביורוקרטית או כזו שמייצרת ידע.

העיקרון המסווג הוא קונסיסטנטי.

הסיווג הוא חד ערכי

כל המרחב יסווג. מערכת שלמה ומכסה את כל העולם אותו היא מתארת.

מערכת של סיווגים היא טוטלית.

סטנדרט: עמ' 13

הדרך לסווג את העולם. דוגמא: איזו 9000

סטנדרטים עומדים בדרך כלל במאפיינים הבאים:

חוקים מוסכמים ליצור אובייקטים

טווח רחב יותר מאשר קהילת פרקטיס אחת, ונשמר לאורך זמן.

מאפשרים לדברים לעבוד יחד על פני מרחק, מגשרים

גופים משפטיים כופים התאמה של מוצרים לסטנדרטיים. השלטת הסטנדרטים לא היתה קיימת ללא אכיפה.

סטנדרטים מתמסדים בגלל סיבות קונטקסטואליות ולא בגלל חוק טבע.

לסטנדרטים יש יכולת של אינרציה אשר קשה או יקר מאוד לשנות אותה.

התחזוק של סטנדרטים הוא חלק מעשיה של מדענים בעולם. זה לאטור. למשל השעון העולמי. עולה המון כסף לתחזק אותו. איך קורה הדבר שכולם משתמשים בזה צריכה להחקר – והתשובה היא לא שאלה הטובים ביותר.