הושענא רבה ואושפיזין

בחג סוכות יש כל מיני מנהגים שלא כולנו בהכרח מכירים, לדוגמא מנהג ההושענות או מנהג האושפיזין. בסידור אמנם כתוב שלשם יחוד קוב"ה ושכינתיה יש לתקן 7 ספירות של הכלי, היינו של השכינה כדי שתוכל להזדווג עם הקב"ה. הספירות הללו נקראות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות והן מופיעות גם בהקשר של ארבעת המינים וכיצד יש לברך עליהם. כנגד כל אחת מהספירות הללו יש אושפיזין אחד שיש להכניס לסוכה ולדעתי הכוונה לתקן אותו. האושפיזין הם אברהם (שהוא איש החסד), יצחק (שהוא כוח הגבורה – גבורת יצחק), יעקב שהוא תפארת (תפארת יעקב), נצח שהוא אהרון כמו בנצח אהרון והוד שהוא משה. לבסוף מגיעים יוסף שהוא היסוד, צדיק ודוד שהוא המלכות ולכן נקרא דוד מלך ישראל.

אם אני מבין נכון אז התיקונים הולכים ונעשים גדולים יותר משלב לשלב או מיום ליום עד שמגיעים לתיקון הגדול של דוד מלך ישראל. ובכל תיקון יש לצעוק לאלוהים שיסייע ויעזור ולכן יש את המושג הושענא, כלומר תושיע אותנו, תעזור לנו עד שמגיעים לקריאה הגדולה ביותר שתושיע אותנו יותר מכל שזו ההושענא הרבה שאחריה אפשר להגיע לשמיני עצרת כלומר הסיכום של כל התיקונים שנעשו שבעה ימים ועצורים כולם ביום האחרון שמשמש קרש לקבלת התורה, הכוח העליון, שמגיע סוף סוף.ציור סוכות