משמעות פנימית של החג

הכנסת אורחיםיש כל מיני הסברים לחג הסוכות על תקופת הקציר, על הנדידה במדבר ועוד. אבל אם לחפש הסבר יותר עמוק לחג אפשר למצוא אותו יחסית בקבלה וזה מה שאני הבנתי ממנו: אחרי תקופה של סליחות בהן האדם מצטער על כל ההזדמנויות שהיו לו להתקשר לכוח העליון באמצעות הקשר שלו עם עם ישראל והוא מחליט בראש השנה על שינוי. שהשנה הוא יעשה שינוי ויחליט באמת להתקרב לכוח העליון על ידי כך שישנה את היחס שלו לזולת ובכלל אז הוא מגיע ליום כיפורים ומבין שהבורא מוכן לסלוח לו על כל הדברים אך הוא אינו יכול לתקן את היחס שלו לאחרים במקומו ולכן האדם חייב לעבוד דווקא על היחסים שלו עם הזולת, על מה שנראה לו הכי לא חשוב. כי האדם חושב שהמצוות שהוא עושה או הדיבור הפנימי שלו עם אלוהים זה מה שמקרב אותו אליו אך הוא מגלה שדווקא היחס של ואהבת לרעך כמוך שאותו האדם לא רוצה זה מה שמקרב אותו.

ככה האדם מגלה שמה שנראה בעיניו כפסולת זה הדבר הכי חשוב ובמקום לדור בתוך עצמו עליו לדור ביחס שלו לאחרים, מחוצה לעצמו. וזו הסוכה, שמסמלת את היציאה מעצמו אל יחס אחר לאחרים, אפילו בצורה זמנית ואת העובדה שמעלים את הפסולת מעל הראש, מעל כל יתר הדברים ועושים ממנה סכך.

אני מניח שיש הסבר גם לארבעת המינים ומה מסמלת העובדה שלחלקם יש טעם וריח או רק ריח או רק טעם וכולי.